Aksion për blerjen e Xhamisë

XHAMIA TRADITA Strasbourg

Disa nga shifrat lidhur me Xhaminë Tradita

.

300+

Anëtarë

78m2

Sipërfaqja e lokalit:

Strasbourg

Vendi:

Donacion me transfer bankar:

Përfituesi: ASSOCIATION TRADITA
IBAN: FR76 1027 8010 1300 0207 3960 106
Swift / BIC:CMCIFR2A

Donacion me paypal ose kartë krediti:

https://paypal.xhamiatradita.com

Retour en haut